เดินสายแลนในบริษัท

รับเดินสายแลน

LAN ติดตั้งระบบเครือข่ายแลน ในการเชื่อมต่อกันของคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร การติดตั้งระบบแลน สามารถแก้ปัญหาการเชื่อมต่อเพื่อโอนถ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้ากันเป็นระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คในองค์กร

 1. ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คระยะใกล้ ( Local Area Network )
  การเดินสายแลน ทำให้กลุ่มของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในพื้นที่ดังกล่าว สามารถเชื่อมต่อเข้ากันได้ การติดตั้งระบบแลน ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง ซึ่งการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยการติดตั้งระบบแลน ( LAN ) เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
 2. เครือข่าย LAN แบบอีเทอร์เน็ต ( Ethernet )
  สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 10 – 100 Mbps. รูปแบบการเชื่อมโยงร่วมกันแบบบัส อุปกรณ์ทุกชนิดจะเชื่อมโยงต่อกันบนสายสัญญาณเส้นเดียว ดังนั้นการรับส่งข้อมูลจะมีการจัดการเพื่อไม่ให้รับส่งพร้อมกันเกินกว่า หนึ่งคู่ ขบวนการในการรับส่งข้อมูลจึงถูกกำหนดขึ้น โดยให้อุปกรณ์ที่จะส่งข้อมูลตรวจสอบว่า มีข้อมูลใดที่วิ่งอยู่บนสายแลน หรือไม่ หากไม่มีจึงสามารถส่งข้อมูลได้และถ้ามี การชนกันของข้อมูลบนสายก็จะถูกส่งใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกัน การเดินสายแลนแบบอีเทอร์เน็ตจึงเหมาะกับการส่งข้อมูลระยะใกล้ขององค์กรณ์
 3. เครือข่าย LAN แบบโทเก็นริง ( Token Ring )
  สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 16 Mbps. ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คเชื่อม ต่อกันเป็นวงแหวน โดยแพ็กเก็ตข้อมูล จะวิ่งวนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ถ้ามี IP Address ปลายทางรับข้อมูลเป็นของใครแสดงเป็นผู้รับข้อมูล อุปกรณ์นั้นจะรับข้อมูลไป การจัดการในการรับ – ส่งข้อมูลในวงแหวนจึงสามารถเป็นไปได้อย่างเป็นระเบียบ

การเดินสายแลน LAN

เมื่อจะส่งข้อมูลถึงกันก็ต้องต่อสายเข้าหากัน วิธีการต่อสายเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ในระบบแลนนั้นเราจะเรียกว่า “การเดินสายแลน” โดยที่นิยมกันจะแบ่งเป็น 3 วิธีคือ

 1. เดินสายแบบบัส
  วิธีการเดินสายแบบบัสนี้ เหมือนกับการวางถนนหลักแล้วมีซอยแยกเข้าบ้านโดยจะวางสายแลนเดินเป็นแกนกลางที่เรียกว่าบัสหรือแบ็กโบนเป็นถนนหลัก แล้วตามจุดต่างๆ ระหว่างกลางของแบ็คโบนจะมีสายเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกับซอยแยกเข้าหาเครื่อง ที่ปลายสายทั้งสองข้างจะมีเทอร์มิเนเตอร์ต่ออยู่
 2. เดินสายแบบริง
  จะเดินสายเป็นวง จากเครื่องแรกไปยังเครื่องสุดท้ายและวนกลับมายังเครื่องแรกอีกครั้ง ดังรูปที่ 4เทคนิค การเดินสายแบบนี้มีในระบบเครือข่ายมานานแล้วแต่ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมนัก เนื่องจากจุดหนึ่งจุดใดในวงขาดจะทำให้เครื่องอื่นไม่สามารถส่งข้อมูลได้และ อุปกรณ์มีราคาค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อวิธีนี้เป็นการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงวิธีหนึ่ง
 3. เดินสายแบบสตาร์
  คือระบบที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีสายแลนเชื่อมไปที่ฮับเป็นตัวกลางและถ้าเดินสายตรงออกจากฮับไปยังเครื่องที่ตำแหน่งต่างๆ จะมีลักษณะคล้ายดาว จึงเรียกว่าการเชื่อมต่อแบบสตาร์

การเดินสายแลนทั้ง 3 วิธี จะใช้อุปกรณ์และวิธีการต่างกัน และมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป ปัจจุบันเราจะพบการเชื่อมต่อแบบสตาร์ มากที่สุดเพราะ สามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้ง่าย

LAN Local Area Network

LAN ติดตั้งระบบเครือข่ายแลน การเชื่อมต่อกันของคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร การติดตั้งระบบ Lan ( แลน ) สามารถแก้ปัญหาการเชื่อมต่อเพื่อโอนถ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คในองค์กร

ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คระยะใกล้ ( Local Area Network ) การเดินสายแลน ทำให้กลุ่มของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในพื้นที่สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน การติดตั้งระบบ LAN ( แลน ) ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยการ ติดตั้งระบบแลน ( LAN ) เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค LAN

 1. เครือข่าย LAN แบบอีเทอร์เน็ต ( Ethernet )

  สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 10 – 100 Mbps. รูป แบบการเชื่อมโยงร่วมกันแบบบัส อุปกรณ์ทุกชนิดจะเชื่อมโยงต่อกันบนสายสัญญาณเส้นเดียว ดังนั้นการรับส่งข้อมูลจะมีการจัดการเพื่อไม่ให้รับส่งพร้อมกันเกินกว่า หนึ่งคู่ ขบวนการในการรับส่งข้อมูลจึงถูกกำหนดขึ้น โดยให้อุปกรณ์ที่จะส่งข้อมูลตรวจสอบว่า มีข้อมูลใดที่วิ่งอยู่บนสายแลน หรือไม่ หากไม่มีจึงสามารถส่งข้อมูลได้และถ้ามี การชนกันของข้อมูลบนสายก็จะถูกส่งใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกัน การเดินสายแลนแบบอีเทอร์เน็ตจึงเหมาะกับการส่งข้อมูลระยะใกล้ขององค์กรณ์

 2. เครือข่าย LAN แบบโทเก็นริง ( Token Ring )

  สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 16 Mbps. ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คเชื่อม ต่อกันเป็นวงแหวน โดยแพ็กเก็ตข้อมูล จะวิ่งวนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ถ้ามี IP Address ปลายทางรับข้อมูลเป็นของใครแสดงเป็นผู้รับข้อมูล อุปกรณ์นั้นจะรับข้อมูลไป การจัดการในการรับ – ส่งข้อมูลในวงแหวนจึงสามารถเป็นไปได้อย่างเป็นระเบียบ

   

ประโยชน์ของ ระบบแลน

1. การใช้ทรัพยากรทางฮาร์ดแวร์ร่วมกันในระยะใกล้ เพื่อสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอุปกรณ์ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันในองค์กรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น

2. สามารถใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกันในระบบแลน ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และสามารถใช้ร่วมกันได้

3. ในแต่ละหน่วยงานจะมีข้อมูลซึ่งอาจจะต้องใช้ร่วมกัน ระบบ LAN ถูก นำเข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อเอื้อต่อการใช้ข้อมูลร่วมกัน ทำให้สะดวกเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งระบบ และยังสามารถกำหนดได้ว่าให้ผู้ใช้คนใดสามารถใช้ข้อมูลนั้นได้อีกด้วย เป็นการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่เป็นความลับ อีกทั้งยังง่ายต่อการสำรอง ( Backup) ในข้อมูลนั้นอีกด้วยในการเดินสายแลน

4. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic mail ) การติดต่อระหว่างผู้ใช้แต่ละคนในองค์กรณ์ การติดต่อกันระหว่างผู้ใช้ ระบบ LAN เริ่มเข้ามามีบทบาทโดยเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์ระหว่างผู้ ใช้แต่ละราย ซึ่งอาจจะเป็นการติดต่อในลักษณะที่ผู้ใช้ที่ต้องการติดต่อด้วยนั้นไม่อยู่ ก็สามารถฝากข้อความเอาไว้ในระบบ ซึ่งเมื่อผู้ใช้คนนั้นเข้ามาใช้ระบบก็จะมีการแจ้งข่าวสารผ่านอีเมล์นั้น ทันที

บริการติดตั้งเดินสาย LAN ของเรา

01

เดินสายแบบบัส

02

เดินสายแบบริง

03

เดินสายแบบสตาร์

04

ทดสอบสายแลน ด้วยเครื่อง FLUKE DTX-1800

05

ติดตั้งสาย Lan – Fiber Optic Set up

Personet ให้บริการ รับเดินสายแลน อันดับ 1 ในวงการ

บริษัท เพอโซเน็ท จำกัด เป็นบริษัท รับติดตั้งสายแลน ที่มีความเชี่ยวชาญในงานเดินสายแลน และการออกแบบวางระบบแลน ติดตั้งระบบแลนทั้งระบบ รวมถึงยังรับทดสอบสาย Lan (เทสสายแลน) และติดตั้งอุปกรณ์ Fiber Optic, Lan , CCTV , Electrical , Telephone และ IT Service ทั้งในอาคารและนอกอาคาร ด้วยทีม Network Engineer และ System Engineer ที่มีประสบการณ์สูง รวมถึงการ เดินสายแลน ไร้สาย ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งาน ความเหมาะสมในการทำงาน ตามสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ติดตั้งระบบแลน ราคาถูก การันตีคุณภาพ

ติตตั้งระบบแลน ราคาถูก งานเนี๊ยบ การันตีคุณภาพ และการบริการที่เต็มประสิทธิภาพของการเดินสายแลนในระยะยาว มีบริการ เดินสายแลน ด้วยสาย Cat 5e และ Cat 6 เป็นสายแลนคุณภาพจาก AMP Netconnect ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบโครงข่ายสื่อสาร ที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ งานระบบเน็ตเวิร์ค อย่างเต็มรูปแบบ

งานเดินสายแลนของเราจึงมึคุณภาพสูงจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่จะมอบให้กับลูกค้า บริษัท เพอโซเน็ท จำกัด ให้บริการครอบคลุมทั้งระบบการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure Management ), ระบบศูนย์ข้อมูล ( Data Center Solution ), ระบบสายสัญญาณ 10 Gbps, ระบบป้องกันความปลอดภัยในเน็ตเวิร์ค ( Secure Network ) หรือแม้กระทั่งระบบบริหารสินทรัพย์ชั้นสูง ( Upper-Level Asset Management )

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ทำให้ Personet กลายเป็นผู้ให้บริการด้านระบบโครงข่ายสื่อสารครบวงจร

บริการด้วยทีมวิศวะกรเเละช่างผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 ปี

บริษัท เพอโซเน็ท จำกัด เป็นบริษัท รับติดตั้งสายแลน ที่มีความเชี่ยวชาญในงานเดินสายแลน และการออกแบบวางระบบแลน ติดตั้งระบบแลนทั้งระบบ รวมถึงยังรับทดสอบสาย Lan (เทสสายแลน)

พื้นที่ให้บริการ

เราให้บริการ ทั่วประเทศ ทุกที่ ทุกเขต ในกรุงเทพฯ ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด เราไปหมด

สอบถามรายละเอียด บริการ รับเดิน ติดตั้งสายแลน