ตัวอย่างผลงาน การติดตั้งไฟเบอร์ออฟติก ติดตั้งกล้องวงจรปิด เดินสายแลน ติดตั้งระบบ network

งานกระทรวงมหาดไทย

ระบบเครือข่ายโดยภาพรวม

ติดตั้งระบบภาพและเสียง
รับติดตั้งระบบ network
รับติดตั้งระบบเครือข่าย
ออกแบบ ติด ตั้ง ระบบ network
บริษัทวางระบบคอมพิวเตอร์
วางระบบ it

ไฟเบอร์ออฟติกกับระบบแลน

ไฟเบอร์ออฟติกกับระบบกล้องวงจรปิด

เดินสาย fiber optic
ติดตั้งไฟเบอร์ออฟติก
รับเข้าหัว fiber optic
รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก
เดินสายไฟเบอร์ออฟติก
รับเหมาเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติกและการเข้าหัวไฟเบอร์ออฟติก

fiber Optic Thailand
รับติดตั้ง ไฟเบอร์ออฟติก
รับเดินสาย fiber optic
ทดสอบสายไฟเบอร์
เข้าหัวไฟเบอร์
ติดตั้งไฟเบอร์

ทดสอบสายไฟเบอร์ออฟติก

เข้าหัว fiber optic
ติดตั้ง ระบบ fiber optic ครบวงจร
เดินสายไฟเบอร์
ทดสอบระบบ ไฟเบอร์ ออฟติก
Fiber Optic System test
test ระบบ fiber optic

ระบบแลน

ติดตั้งระบบ lan

ทดสอบสายแลนด้วยเครื่อง FLUKE DTX-1800

บริษัทวางระบบคอมพิวเตอร์
รับติดตั้งระบบ network
วางระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบ ติดตั้งระบบ network

ระบบกล้องวงจรปิดแบบ ANALOG

ขายกล้องวงจรปิด
ต้องการติดกล้องวงจรปิด
จำหน่ายกล้องวงจรปิด
รับติดตั้งกล้อง cctv
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
รับติดตั้งกล้องวงจรปิด

ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP

ติดกล้องวงจรปิด
รับติดตั้ง cctv
ติดกล้อง CCTV
ติดตั้ง cctv
รับติดกล้องวงจรปิด
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย

กล้องจับขโมย
ระบบรักษาความปลอดภัย
รับติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
ติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัย
รับติดตั้งกล้องจับขโมย
ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย

ระบบ IT งาน Support และอื่นๆ

รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์
รับติดตั้งระบบเครือข่าย
วางระบบ it
วางระบบเครือข่าย
วางระบบเน็ตเวิร์ค
ออกแบบ ติด ตั้ง ระบบ network
ออกแบบระบบ network
ติดตั้งระบบ network
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ติดตั้ง network
วางระบบ internet
ติดตั้งระบบ server